Кирил БозгуновКирил Бозгунов е бакалавър по психология (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"). Магистър по Социална психология (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий") и магистър по клинична и консултативна психология (Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Към момента е редовен докторант по клинична психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работи в Държавна психиатрична болница “Карлуково” в периода 2006-2008. От 2008 до 2014 заема длъжност в Български институт по зависимости. Дипломиран консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия и психодрама-асистент. Има опит в работата с тревожни разстройства, личностови проблеми и зависимости. Редовен член на Дружеството на психолозите в България.

Тел. за контакт: 0887 23 91 87