Партньори

Сдружение „Общество Адаптация”
www.psihichnozdrave.com

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията” – София
www.gip-global.org

Ателие „Афект”
www.atelieafect.com