За кого не е Адаптация

На този етап "Адаптация" не предлага помощ при проблеми, свързани с изоставане в психическото развитие, а също и с психози, развиващи се в детска възраст. Екипът на “Адаптация” не предлага спешна психиатрична помощ, а също и лечение на пациенти с асоциално личностово разстройство. Пациентите с такива проблеми е уместно да се обръщат към други, тясно специализирани служби.