Домашни посещения

При невъзможност да дойдете на място и да се срещнете с професионасилст в офиса на "Адаптация", Вие можете да получите психично-здравна помощ от специалист и в рамките на домашно посещение. Всяко домашно посещение следва да бъде планирано и уговорено предварително.