Обучителна дейност

Като клиничен център, “Адаптация” развива и обучителна дейност. От 2003 г. “Адаптация” е акредитирана клинична база за практическо обучение (клинична индивидуална практика под супервизия) на студенти от помагащите специалности на Нов Български университет - Център “Български институт за отношения между хората”.