Д-р Ирина Лазарова

Д-р Лазарова е завършила медицина през 1996 г. в Медицински университет – София. Има специалност по психиатрия от 2001г. Понастоящем работи като началник на Диагностично – консултативен блок в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски” – Нови Искър. Д-р Лазарова е дипломиран психодрама-терапевт и лицензиран когнитивно-поведенчески психотерапевт, обучител и супервизор. Член е на Българска Психиатрична Асоциация и бивш председател на Софийско псхиатрично общество. Д-р Лазарова е съучредител и председател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. Регистрацонният й номер в регистъра на Столичната колегия на Български лекарски съюз е 2300004593.

Тел. за контакт: 088-873-7915