Димитър Германов

Димитър Германов е магистър по психология (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1992 г.) и магистър по клинична социална работа (Нов Български университет, 1997 г.). Завършил е семестриално магистърска програма по семейна и брачна терапия към Нов български университет, в процес на дипломиране. Специализирал е психосоциална рехабилитация в Европейски център за психосоциалан рехабилитация „Storm Rehabilitate” – Холандия (2001 г.). Сертифициран като EMDR терапевт към Институт за интегрално развитие, София; предстои дипломиране. Сертифициран е като групов аналитик към Университета „Зигмунд Фройд“, Виена, и Българското общество по групова анализа и групови процеси, София (2014). В момента следва в докторска програма по социална работа в колежа Смит, Нортхемптън, САЩ. Член е на Българската асоциация по психотерапия, Българското общество по групова анализа и групови процеси, съучредител и бивш председател на Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България.