Д-р Румяна Динолова

Д-р Динолова е завършила медицина в Медицински университет – Плевен през 1995 г. От 1996 г. до момента работи в УМБАЛ „Александровска”. Има специалност по психиатрия от 2004 г. Допълнителни специализации по психодрама, когнитивно-поведенческа психотерапия и психосоциална рехабилитация. Вписана е в регистъра на Районната колегия на Български лекарски съюз – София под номер 2300008219. През периода 2004 – 2005 г. участва в пилотен проект с външно финансиране за разработване на програма за ранно диагностициране и ранни интервенции при първи психотичен епизод. Д-р Динолова е член на Българската психиатрична асоциация, секретар на Софийското психиатрично общество, член на IEPA (Международна Асоциация за ранни интервенции при първи психотичен епизод).

Тел. за контакт: 088-798-3638