Д-р Илиана Приставова

Психиатър.

Завършва медицина във Висшия медицински университет – София през 1984 год. Работила е като психиатър в Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” в гр. Раднево, след това в Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” в Нови Искър, а от 1993 год. е психиатър в Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св.Наум”. От 2004 год. работи в амбулаторен психиатричен кабинет в ДКЦ „Св. Лука” ЕООД като консултант и терапевт. Професионалните интереси включват: психофармакология, терапия на афективни разстройства и шизофренни психози, геронтопсихиатрия. Преминала е няколко последователни нива на обучение по психодрама. Член е на Дружеството по биологична психиатрия.