Когнитивно-поведенческа

Емоционалните проблеми обикновено възникват от начина, по който човек възприема, интерпретира и организира в ума си реалността. Едно и също събитие може да има различни значения за отделните хора (или дори за един човек, но при различни обстоятелства). Поради това хората се разстройват не от събитията и ситуациите, които възникват, а от личното значение, които тези ситуации и събития имат за тях. Когато значението е негативно, резултатът е негативна емоция. Когнитивната терапия е форма на психотерапия. Тя е фокусирана основно върху начина, по който хората възприемат света и начина, по който разсъждават за него в ситуации от ежедневието. Основна цел на когнитивната терапия е да помогне на клиента в осъзнаването на онези мисли, за които той има съвсем малка представа или изобщо няма такава. Тя се опитва да установи как тези мисли отключват и поддържат чувства и поведения, от които човек страда и които се опитва да промени. Когнитивната терапия създава индивинуални за всеки клиент подходи за управление на негативните мисли и последствията от тях. Тя представлява своеборзана „помощ за самопомощ” и цели развиване у клиента на умения за справяне не само с настоящия проблем, а и с подобни проблеми, които евентуално могат да възникнат в бъдеще. Когнитивната терапия е сравнително краткосрочна (обикновено между 15 и 30 сесии), проблем центрирана е и е особено ефективна при тревожни разстройства (напр. паническо разстройство, агорафобия, тревожно-депресивно разстройство, социална фобия и други).

© 2007 ГПСПП „Адаптация”