Психоаналитична психотерапия

Психотерапия, основана на психоанализата, се предприема тогава, когато терапевт и пациент стигнат до заключението, че има необходимост от по-продължителна и задълбочена работа, касаеща определени мисли, преживявания и конфликти. Това може да се изясни в първоначалните интервюта или консултации, които целят да формулират затруднението или проблема, пред който е изправен търсещият помощ. Психоаналитичната психотерапия цели в крайна сметка да внесе равновесие и баланс в неговото емоционално функциониране. 

Кога да започнем

Основателен повод да се инициира процес на промяна са затруднения като повишената тревожност и състояния на силен страх (паника), потиснатостта, трудностите в отношенията, в създаването и поддържането на интимни връзки, сексуални смущения, травматични преживявания, липса на жизненост и пълноценна реализация и др. 

Как работи психоаналитичната психотерапия

Аналитичната насоченост на една терапия дава възможност да се разгледат причините за тези оплаквания и възможните начини за преосмисляне и адекватно решение. В психоаналитичния процес субектът е поканен да се срещне със своето затруднение в защитена среда, в която липсва елемент на осъждане или морална оценка. За да се преодолее проблема е нужно всеки да конструира, създаде или произведе своята собствена истина, решение или идея, която ще промени неговата първоначална гледна точка.

Честота и продължителност

Обичайно сесиите се провеждат 1 – 2 пъти седмично. При необходимост и преценка на терапевта, в специфични ситуации сесиите могат да бъдат и по-чести. Честотата на сесиите се договаря с клиента. Продължителността на един аналитичен процес не е ограничена във времето.

Приключване на психотерапевтичния процес

Вратата на психологическата помощ остава отворена, тъй като търсенето на отговори в терапията не се изчерпва с преодоляването на симптомите. Симптомът е израз на трудно преодолимото във вътрешния свят на човека, а краят на терапевтичния процес може да се отбележи тогава, когато пациентът намери начин да преобразува непоносимото в нещо смислено, автентично и обогатяващо.

Индивидуалните сесии с деца

Терапевтът се доближава до света на детето чрез игра, рисуване или моделиране. Детето има възможност да изобрази и проиграе своите страхове, тревоги, радости и фантазии в едно защитено пространство, в отсъствието на родителите и в отношението с един друг възрастен. Така на преден план се извеждат преживявания, които могат да бъдат назовани от специалиста и да се преобразят в представи, които детето да започне да владее, познава  и укротява.

Психоаналитичната терапия с деца обичайно се провежда с честота един или два пъти седмично.

Консултации за родители

Неутралността на консултиращия специалист ще даде възможност на родителите да формулират своето запитване по отношение на себе си и да го поставят във формата на избрана от тях психологическа работа. Важно е родителите да знаят, че отправените насоки към тях биха подпомогнали психотерапевтичната работа с детето и че подобни препоръки винаги остават отворени за дискусия със специалиста.