Студио EMDR

промоция - превенция - терапия (една добра комбинация) Съкращението EMDR се превежда на български като „Десенситизация и Повторна Преработка на Информацията посредством Движение на Очите”. Това е много дълго и затова ползваме съкращението на името на подхода на английски - EMDR, от „Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR е вид психотерапия, която се развива стремително през последните двадесет години. Тя възниква като подход за оказване на помощ на хора, които страдат от последиците на сериозни емоционални травми – предизвикани от преживяно насилие или насилие, на което са били свидетели; от застрашаващи живота и здравето им, както е тези на техните близки, инциденти и ситуации (като земетресения, пожари, автомобилни катастрофи и т.н.); сериозни загуби на близки хора и т.н. С течение на времето сферата на приложението му постепенно се разширява. В голям процент от случаите подходът позволява да се излекуват последиците от травматичните преживявания, да се предотврати усложняването им с течение на времето, както и да се развият възможностите на хората да се справят самостоятелно с други мъчителни преживявания (от каквито никой не е гарантиран). EMDR представлява органичен синтез на елементи от различни течения в модерната психотерапия, интегрирани със специфичния за подхода метод на билатералната стимулация. У нас подходът е все още слабо познат и Амбулатория за психично здраве „Адаптация” е сред малкото служби, които предлагат тази услуга. Рени Железарова и Димитър Германов са клинични социални работници, които в момента се обучават да прилагат подхода от д-р Уди Орен, клиничен психолог и председател на EMDR – Европа. Можете да им зададете въпросите си за подхода на emdr.adaptacia@gmail.com

© 2010 ГПСПП „Адаптация”