Групова психотерапия

Груповата психотерапия към Амбулатория за психично здраве „Адаптация” е предназначена за хора със симптоми на тревожност, изразено безпокойство и несигурност, депресивни преживявания, пристъпи на паника, натрапливи мисли, специфични страхове (фобии), както и с проблеми в общуването и справянето с трудни житейски ситуации. Групата включва между 8 и 10 участници. Води се от двама групови терапевти. Групата се събира веднъж седмично. Всяка групова среща продължава 90 минути. В групата се работи основно върху проблеми, свързани с реакциите на околните спрямо симптомите и породените от това конфликти. Основен инструмент на промяната е груповата дискусия в групата и взаимодействието. Основен принцип във воденето на груповата дискусия е участниците сами да избират в каква степен и в какви моменти да участват в дискусиите. Очаква се работата в група да доведе до намаляване на вътрешното напрежение и с това – до отслабване на тези симптоми. Защо група? Групата е един от най-мощните инструменти в психологическото консултиране. Тя дава възможност за формиране на нова гледна точка, провокира към размисъл и промяна. Работата в група води до позитивна трансформация на мисленето и поведението, стимулира процеса на взимане на решение, насочено към промяна. Участието в група помага на хората да разберат своите чувства и мисли, както и връзката между тези преживявания и симптомите. Участието в група помага за развиване на нови умения в общуването и за развиване на нови, положителни страни на личността. Груповата терапия се съчетава успешно с други форми на лечение, като индивидуална психотерапия и медикаментозна терапия Всяка сформирана група ще има 12 – 15 групови срещи. Таксата за участие в една групова среща е 20 лева. Преди включването в групата всеки потенциален участник се среща с водещите. На тази предварителна среща (която не се заплаща) се обсъжда участието в групата. За контакти и допълнителна информация: Светлана Благоева (0888 38 10 66 или svetlana_petkova@hotmail.com), и Димитър Германов (0888 56 93 45 или dgermanov@hotmail.com).