Д-р Дорита Кръстева

Д-р Кръстева е завършила медицина през 1985 г., а от 1992 г. има специалност по психиатрия. Работила е 14 години в психиатрично отделение на обща болница и 13 години като амбулаторен психиатър в областта на зависимостите и зависимите поведения. От 2012 г. е частнопрактикуващ психиатър. Специализира в програмата за професионално обучение във фамилна и брачна терапия на Института по фамилна терапия - България.