Обучения

Екипът на „Адаптация” е участвал в разработването и преподаването на различни учебни програми в областта на психичното здраве и организационното консултиране на служби и екипи, включително свързани с промоция на психично здраве, организиране на специализирани програми от грижи в общността и мениджмънт на услугите.

Поръчители на обучение и консултиране от „Адаптация” досега са били:

 • Министерство на здравеопазването (чрез Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България)
 • Министерство на труда и социалната политика (чрез Национална програма СЕЙН)
 • Национален център за опазване на общественото здраве (чрез проект на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа)
 • Държавна Агенция „Гражданска защита”
 • Нов Български университет – Център „Български институт за отношения между хората”
 • Голбална инициатива в психиатрията – София
 • Фондация за човешки отношения – София
 • Дружество за интеграция на лица с интелектуални затруднения – Дряново
 • Обществено сдружение за здраве – София
 • „Български бизнес и търговия” ООД – София
 • Клуб „Отворено общество” – Стара Загора
 • Регионален център по здравеопазване - Смолян

До този момент екипът на „Адаптация” е предоставил консултиране и обучение на следните групи от професионалисти и екипи на служби и организации:

 • Група от журналисти от националните електронни и печатни медии (София-Видин-Благоевград, 2003)
 • Център за медико-социалан рехабилитация в гр. Киев, Украйна (Киев, 2003)
 • Републикански център за психично здраве – гр. Бишкек, Киргизия (Бишкек, 2003-2006)
 • Психиатрична болница „Васарош” – гр. Вилнюс, Литва (Вилнюс, 2004)
 • Екип от психиатрични медицински сестри от Отделение за социална и консултативна психиатрия към Александровска болница – София (София, 2005)
 • Дневен център за психосоциална рехабилитация – гр. Благоевград (Благоевград, 2005)
 • Екипите на Регионални дирекции на Гражданска защита в София, Шумен, Стара Загора, Разград, Враца и Кърджали (2005)
 • Агенция за социално подпомагане (София, 2005)
 • Група от журналисти от регионални медии от област Благоевград (Банско, 2006)
 • Постоянната парламентарна комисия по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи (София, 2006)
 • Представители на неправителствени организации от Република Молдова (Кишинев, 2006)
 • Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Куделин (Брегово, 2006)
 • Екипите на Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост и Дом за възрастни с психични разстройства – гр. Стара Загора (Ст. Загора, 2006)
 • Екипите на Дом за възрастни с психични разстройства - гара Лакатник и Дневен център за лица с психични разстройства – с. Дружево (Своге, 2006)
 • Екипите на Дневен център за лица с психични разстройства и Дом за възрастни с психични разстройства – гр. Свиленград (Свиленград, 2006)
 • Представители на социални институции в гр. Горна Оряховица (Горна Оряховица, 2006)
 • Група от психично-здравни професионалисти от гр. Тираспол, Република Молдова (Тираспол, 2007)
 • Група от общопрактикуващи лекари от гр. Благоевград (Банско, 2007)
 • Дневен център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми „Св. св. Козма и Дамян” – гр. Стара Загора (Стара Загора, 2007)
 • Представители на специализираната общинска администрация, социални и здравни институции от гр. Смолян (Смолян, 2008)


Екипът на „Адаптация” има готовност да предложи обучителни програми в изброените по-долу тематични области, както и да разработи нови, съответстващи с конкретните потребности на отделните организации:

 • Обучение в умения за разработване на индивидуални програми за комплексна психосоциална рехабилитация (оценка на потребности, разработване на индивидуален план от грижи, водене на психиатричен случай).
 • Обучение за внедряване на модули за психосоциална рехабилитация “Разговорни умения”, „Умения за намиране и запазване на работа”, „Самостоятелно контролиране на симптомите” и „Партниране при провеждане на лечение”,
 • Обучение за прилагане на програми за трудова рехабилитация “Преходна заетост” и “Подкрепена заетост”.
 • Обучение на клинични психолози, психиатрични сестри и клинични социални работници за консултиране на семейства на хора с тежки психични заболявания и прилагане на подходи за обучение в социални умения.
 • Обучителна програма за общопрактикуващи лекари на тема „Психично-здравни проблеми и психологическо консултиране в общата медицинска практика”
 • Специализирано обучение (основно обучение, поддържащо обучение и супервизия) за социални асистенти и координатори от НПО, работещи в областта на социалното подпомагане на хора с психични (ментални) увреждания
 • Криза и кризисни интервенции
 • Съвременни модели на психично-здравни грижи в общността
 • Мениджмънт на програми от грижи за хора психични (ментални) увреждания
 • Клинична супервизия за професионалисти от помагащи професии, работещи с хора с психични разстройства
 • Разработване и прилагане на регионални психично-здравни стратегии и политики.

„Адаптация” е акредитирана клинична база за практическо обучение (наставничество и работа по случай под супервизия) на студенти от магистърската програма по клинична социална работа към Нов Български университет. Професионалисти от „Адаптация” са хонорувани преподаватели и автори на курсове към същата програма:

 • Когнитивно-поведенческа психотерапия (И. Лазарова)
 • Клинични процедури и операции (В. Сотиров)
 • Кризисни интервенции в клиничната практика (Д. Германов, Я. Кацарова)

В изпълнение на просветителската си мисия и с цел повишаване на общата психично-здравна култура и укрепване на психичното здраве на българските граждани, професионалисти от „Адаптация” взимат участие в различни дискусии и беседи с представители на различни граждански общности, изнасят лекции пред студенти, ученици, работодатели и роднини на хора с психични заболявания, участват в различни радио и телевизионни предавания, автори са на тематични публикации в специализирани издания и Интернет.

За контакти:

Д-р Владимир Сотиров, тел. 0888359392
Димитър Германов, тел. 029835985