Калина Джамбазова

Калина Джамбазова е магистър по социална психология, обучена е в „Подходи и техники на консултативната работа“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Допълнителни специализации по семейно консултиране и професионално обучение във фамилна терапия към Институт по фамилна терапия – България. От 2006г. – 2009г.- редовен член на Съвета по осиновяване – София. Асоцииран член на Българска асоциация по фамилна терапия, групов член на Българска асоциация по психотерапия.

Телефон за контакт: 0887 50 58 60