Фамилни сесии

Фамилните сесии са срещи между специалист и членовете на едно семейство, партньорска двойка или диада родител – дете. Фокус на фамилната сесия е идентифициране на трудности в емоционалните процеси, протичащи в семейната система и предоставяне на обективна гледна точка по отношение на специфичен семеен модел, дисфункция на някой от семейните членове, неудовлетвореност от връзката, трудности, свързани с раздяла или симптоми, наблюдавани при децата.


За да бъде постигнато качество на процеса на консултиране и терапия е необходимо семейството да предоставя информация, която да помогне на терапевта да достигне до разбиране за тяхното преживяване относно трудностите им в отношенията на цялата семейна система.


По време на първата сесия се изгражда системна формулировка на проблема, на чиято база се формулира терапевтичен план, който ще се изпълнява в следващите сесии и времето между тях. В случай, че заявката е еднократна консултация, тя включва изграждане на системна формулировка по случая, даване на препоръки и насоки или насочване към друга служба или специалист. Продължителността на фамилната сесия е 70 минути.