Анета Атанасова

Анета Атанасова е доктор по психология и магистър по детска и клинична психология; доцент в СУ „Св. Климент Охридски”. Води учебни занятия на студенти от специалност психология, социология, специална педагогика и логопедия; курсове за следдипломна квалификация. Работи с деца и консултира родители по въпроси, свързани с детското развитие. Има многобройни научни и научно-популярни публикации по различни психологически теми и две монографии: „Специфични нарушения на способността за учене” и „Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър”. Научно-изследователските и практично-приложните Ѝ интереси са в областта на детското развитие в норма и нетипично развитие; психологическа оценка на развитието на детето; аутизъм; дислексия; интеграция и приобщаване на деца с особености в развитието; психологически аспекти на продължителното кърмене; когнитивна оценка на възрастни.

Контакти: 0896 89 22 48; any.atanasova@gmail.com