Комплексна оценка на когнитивни функции/изследване за деменция 

Когнитивните процеси и функции, обект на тази оценка, са: памет, внимание, мислене, интелект. Когнитивните (познавателните) процеси са част от човешката психика и за изследването им са разработени специфични психологически тестове.  Когнитивните процеси се увреждат по един или друг начин при всички психични разстройства, но увреждането им е особено характерно и представлява основен симптом при различни дегенеративни процеси, засягащи централната нервна система. Такива дегенеративни процеси се наблюдават при широк кръг заболявания и състояния, например при мозъчно-съдова болест (най-често в резултат на артериална хипертония или атеросклероза на кръвоносните съдове на мозъка), болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, епилепсия, хронична злоупотреба с алкохол, напреднала възраст, а също и при черепно-мозъчни травми, тумори, тежки и продължителни (хронични) психични разстройства (напр. шизофрения), състояния след прекаран инсулт, множествена склероза и други. Усилието на специалистите в областта на психичното здраве е да идентифицират когнитивните увреждания по надежден, сигурен начин и то максимално рано в процеса на развитието на нарушенията в когнитивните процеси. Колкото по-рано се диагностицират когнитивните увреждания, толкова по-ефективна е превенцията на тяхното задълбочаване и възникването на усложнения. За целта е важно да се използват подходящи и достатъчно чувствителни диагностични инструменти, както и изследването с тях да се провежда от подходящо квалифициран и опитен професионалист.

Назначаването на комплексно изследване на когнитивните функции/изследване за деменция обичайно се прави от консултиращ психиатър, който извършва първоначална клинична оценка и при наличие на нужда от по-прецизна, детайлна и комплексна оценка на когнитивните процеси, насочва пациента за извършване на такава от клиничен психолог.

Комплексната оценка на когнитивните функции/изследване за деменция се провежда в рамките на четири срещи, като последната среща е за представяне и обсъждане на резултатите от изследването със специалиста, извършил изследването.


За изследване на когнитивните функции в Център „Адаптация” използваме следните стандартизирани за България тестове:

  • Тест за оценка на вниманието d2.
  • Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне.
  • Уисконсински тест за сортиране на карти WCST.
  • Тест за оценка на структурата на интелекта IST.

Изследването на когнитивните функции в Център „Адаптация” се провежда от гл. ас. д-р Анета Атанасова - клиничен психолог.