Д-р Владимир Сотиров

Психиатър, управител на практиката

Д-р Ирина Лазарова

Психиатър, психотерапевт

Димитър Германов

Психолог, психотерапевт 

Д-р Румяна Динолова

Психиатър

Д-р Илиана Приставова

Психиатър

Д-р Дорита Кръстева

Психиатър

Калина Джамбазова

Фамилен терапевт

Анета Атанасова

Криста Пенева

Женя Георгиева

Елена Комисарова