Криста Пенева

Криста Пенева е магистър по Клинична психология. Към момента е докторант по Психология на личността в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Има придобит клиничен опит в работа с тежки психични болести в стационарни условия. Формира се като консултант в Когнитивно-поведенческа психотерапия и работи под супервизия. Има преминато обучение по EMDR. Сертифицирана е в приложението и интерпретацията на специализирани тестови методики и инструменти за невро когнитивна и личностова оценка на възрастни и юноши.

Контакти: 0888 92 78 28; krista.peneva@gmail.com