Вид услуга Цена в лева Цена в евро
1.

Психиатрично консултиране (с квалифициран клиничен психиатър)

120 65
2. 

Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия - първоначална/еднократна  консултация (с квалифициран психолог/психотерапевт)

90 50
3.

Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия – поредна/последваща консултация (с квалифициран психолог/ психотерапевт)

70 40
4. Фамилно консултиране и терапия (с квалифициран фамилен терапевт) 120 65
5. Консултация на родители на дете с проблеми в развитието (с квалифициран детски психолог) 90 50
6. Експресна консултация (извън графика, в рамките на 24 часа) 190 100
7. Онлайн консултация 160 85
8. Домашно посещение 240 130
9. Експертиза на работоспособността (от ЛКК) 160 85
10. Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) с издаване на експертно становище 240 130
11. Психологическо изследване за ТЕЛК за възрастни 90 50
12. Консултация по телефона (20 мин.) 50 30
13. Комплексна психологическа оценка на деца 350 180
14. Комплексна психологична оценка на когнитивни функции/изследване за деменция 350 180
15. Психологическа оценка на когнитивни функции при ADHD/ADD (хиперактивност/дефицит на внимание) при възрастни 350 180
16. Оценка на личностни характеристики (личностов профил) със специализирани психологически тестове 350 180

Банкова сметка: BG94UNCR70001519825418, Уникредит Булбанк

Получател: Адаптация ООД / Adaptacia Ltd.
___________________

Забележки:

* Като еднократна се счита всяка оценка и консултация дори и да е последваща, ако между нея и предходната са изминали 6 месеца или повече.

* Времетраенето на сесиите за оценка и консултация (с изключение на телефонната консултация) е до 50 мин.

* Възможни са корекции на цената съобразно честотата и преценката на консултиращия специалист.

* Отстъпка от цената се прави за безработни пациенти и с минимални доходи поради трайно намалена работоспособност.

* Телефонните консултации са подходящи за клиенти, които вече са осъществили поне една консултация със специалист от практиката.

* Експресна консултация се предлага само при възможност за реорганизация на графика на специалиста.